Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Quốc Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989