Chi tiết về Tác giả

Anh Khoa, Do Vo Cantho University, VietnamTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989