Chi tiết về Tác giả

Hiếu Thảo, Trương Thị

  • S. 3(51) (2019) - Bài viết
    Đặc điểm giải phẫu thích nghi một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nội đồng ngập nước huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF