Chi tiết về Tác giả

Văn Hùng, Nguyễn

  • S. 1(49) (2019) - Bài viết
    Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh
    Tóm tắt  PDF