Chi tiết về Tác giả

Hóa, Lê Thị

  • S. 2(50) (2019) - Bài viết
    Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận PISA trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở
    Tóm tắt  PDF