Chi tiết về Tác giả

Hữu Phước, Hoàng

  • S. 1(49) (2019) - Bài viết
    Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (Dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu)
    Tóm tắt  PDF