Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 659 (2017) HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM THÁI HÀ
 
S. 661 (2017) HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ Tóm tắt   PDF
PGS,. TS. BÙI VĂN HUYỀN
 
S. 661 (2017) HUY ĐỘNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. VŨ SỸ CƯỜNG
 
S. 640 (2016) HƯỚNG DẪN MỚI VỀ PHÍ, LỆ PHÍ Tóm tắt   PDF
TS. Viên Thị An
 
S. 640 (2016) HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP Tóm tắt   PDF
ThS. Trịnh Đức Chiều
 
S. 628 (2016) KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN Tóm tắt   PDF
TS. Hà Thị Thúy Vân
 
S. 658 (2017) KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt   PDF
ThS. LÊ QUỐC DIỄM
 
S. 616 (2015) KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN HẢI VÂN
 
S. 628 (2016) KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Đỗ Thị Lan Anh
 
S. 648+649 (2017) KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Viết Lợi
 
S. 640 (2016) Kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
ThS. Đào Thị Giang, ThS. Đào Thị Thu Hà
 
S. 638 (2016) Kế toán xuất, nhập khẩu của một số nước phát triển và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thùy Trang
 
S. 646 (2016) KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC CỦA LAO ĐỘNG NỮ KHU VỰC NÔNG THÔN TRONG TIẾP CẬN VIỆC LÀM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hương
 
S. 638 (2016) Khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ tại các cơ quan hành chính Tóm tắt   PDF
ThS. Lê Đoàn Minh Đức, Hà Hữu Phước, Nguyễn Cao Ngọc Thảo
 
S. 640 (2016) KHƠI DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thanh Huyền, ThS. Trần Hoài Nam
 
S. 628 (2016) KHƠI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
TS. Ngô Thị Phương Thảo
 
S. 654 (2017) KHƠI THÔNG DÒNG VỐN TÍN DỤNG VÀO KHU VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Tóm tắt   PDF
Mai Việt Trung
 
S. 644 (2016) KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Lê Anh Phê
 
S. 638 (2016) Kiến tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc giá,hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Thị Thùy Linh
 
S. 616 (2015) KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN ĐẠI THẮNG
 
S. 658 (2017) KIỂM TOÁN HẢI QUAN: THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ KIM OANH
 
S. 660 (2017) KINH NGHIỆM GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI MỘT SỐ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM THÁI HÀ
 
S. 642 (2016) KINH NGHIỆM PHỐI HỢP ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ TẠI MỘT SỐ NƯỚC Tóm tắt   PDF
ThS. Phạm Tiến Đạt
 
S. 661 (2017) KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THUẾ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI MỘT SỐ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM THÁI HÀ
 
S. 640 (2016) KINH NGHIỆM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI NHẬT BẢN VÀ VƯƠNG QUỐC ANH Tóm tắt   PDF
ThS. Hà Thị Tuyết Minh
 
176 - 200 trong số 521 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>