Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 654 (2017) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Thị Thanh Huyền, ThS. Phạm Thị Hồng Diệp
 
S. 656 (2017) CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Thị Vân Anh
 
S. 652 (2017) Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Phương Thảo
 
S. 652 (2017) Cơ hội và thách thức cho thị trường tài chính trong giai đoạn mới Tóm tắt   PDF
Trần Tất Thành
 
S. 624 (2016) DATC: TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG Tóm tắt   PDF
Quỳnh Hương
 
S. 658 (2017) DỊCH VỤ PHI KIỂM TOÁN VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. LÊ ĐOÀN MINH ĐỨC
 
S. 630 (2016) DỰ BÁO LẠM PHÁT DỰA TRÊN SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA CÁC CHỈ SỐ GIÁ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Độ
 
S. 646 (2016) DỰ BÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Hồ Hồng Hải
 
S. 646 (2016) DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý Tóm tắt   PDF
Lý Hoàng Tân
 
S. 650 (2017) Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Đặng Ngọc Tú
 
S. 652 (2017) Dự trữ ngoại hối của Việt Nam và những tác động của sai lệch tỷ giá Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Tiến Nam
 
S. 650 (2017) Dự trữ Quốc gia: Vị thế mới, tầm vóc mới Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Phan Dũng
 
S. 640 (2016) DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TIẾP CẬN VỐN NGÂN HÀNG: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA? Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Hữu Mạnh
 
S. 648+649 (2017) FDI 2016 – TIẾP NỐI CHẶNG ĐƯỜNG THÀNH CÔNG Tóm tắt
TS. Phan Hữu Thắng
 
S. 634 (2016) GẮN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG VÙNG TÂY BẮC? Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Thị Hồng Vân
 
S. 624 (2016) GIÁ DẦU THẾ GIỚI NĂM 2016 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Bùi Xuân Hồi
 
S. 636 (2016) GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH KHU VỰC TÀI CHÍNH VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA TÀI KHOẢN VỐN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phượng
 
S. 654 (2017) GIẢI PHÁP BẢO VỆ CỔ ĐÔNG NHỎ TẠI CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt   PDF
ThS. Đào Duy Hà
 
S. 661 (2017) GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NỢ CÔNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN MINH TÂN
 
S. 642 (2016) GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM HỘI NHẬP HIỆU QUẢ Tóm tắt   PDF
NCS. Đỗ Thu Hằng
 
S. 646 (2016) GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TP. CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
 
S. 630 (2016) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRỊ GIÁ WTO TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 636 (2016) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Xuân Điền
 
S. 662 (2017) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Tóm tắt   PDF
PGS., TS. NGUYỄN ĐÌNH TÀI
 
S. 642 (2016) GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ TẠI BIDV CHI NHÁNH PHÚ YÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Bùi Quốc Bình
 
101 - 125 trong số 521 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>