Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 654 (2017) CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Quỳnh Trang
 
S. 648+649 (2017) CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI VẤN ĐỀ ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ Tóm tắt
TS. Lê Thị Thùy Vân
 
S. 628 (2016) CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ MỚI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Thị Thúy Hằng
 
S. 650 (2017) Chính sách tài chính phục vụ tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Hải Bình
 
S. 638 (2016) Chính sách tài chính với việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Tóm tắt   PDF
PGS.,TS. Vũ Sỹ Cường
 
S. 640 (2016) CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Văn Thanh
 
S. 630 (2016) CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ: NGHIÊN CỨU TẠI CỤC THUẾ BẮC NINH Tóm tắt   PDF
TS. Chu Thị Kim Loan
 
S. 652 (2017) Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
S. 634 (2016) CHỈ THỊ 19/CT-TTG: ĐỘNG LỰC MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thủy
 
S. 636 (2016) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
 
S. 644 (2016) CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Tóm tắt   PDF
ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh
 
S. 636 (2016) CHỐNG ĐÔ LA HÓA NỀN KINH TẾ: NHÌN TỪ LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD/NĂM Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thúy
 
S. 654 (2017) CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Bằng
 
S. 652 (2017) Chứng khoán phái sinh - Lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Anh Tuấn
 
S. 661 (2017) CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NỀN KINH TẾ Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN MINH TÂN
 
S. 636 (2016) CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG - CÔNG CỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ GIẢM CHI PHÍ HỮU ÍCH CHO DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Lê Hiếu Học
 
S. 630 (2016) CHIẾN LƯỢC KINH TẾ ABENOMICS CỦA NHẬT BẢN: NHỮNG MŨI TÊN CHƯA TỚI ĐÍCH Tóm tắt   PDF
TS. Trần Thị Vân Anh
 
S. 656 (2017) CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐÀO TẠO TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lý Thị Minh Châu, Ninh Ngọc Trâm
 
S. 661 (2017) CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ THỰC TẾ TRIỂN KHAI TẠI DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TĂNG VĂN TÚ
 
S. 624 (2016) CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, NỖ LỰC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 VÀ 5 NĂM 2016-2020 Tóm tắt   PDF
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
 
S. 642 (2016) CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI TUYÊN QUANG Tóm tắt   PDF
ThS. Trương Thị Thu Hà
 
S. 632 (2016) CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
Tường Mạnh Dũng
 
S. 654 (2017) CƠ CHẾ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
S. 640 (2016) CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Tư
 
S. 654 (2017) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI VỚI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Thị Minh Tuyên
 
76 - 100 trong số 521 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>