Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 646 (2016) VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM QUA BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG Tóm tắt   PDF
TS. Hoàng Thanh Tùng
 
S. 658 (2017) VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU Tóm tắt   PDF
VÕ HOÀNG QUÂN
 
S. 661 (2017) VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ THUẬN
 
S. 656 (2017) VỀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Mạnh Thiều
 
S. 659 (2017) VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. LÊ THỊ THÚY THANH
 
S. 666 (2018) VỊ THẾ CỦA ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ TRONG KHO DỰ TRỮ TOÀN CẦU Tóm tắt   PDF
TS. Lê Thị Thùy Vân
 
S. 650 (2017) Việt Nam và tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Nhữ Thăng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
S. 646 (2016) VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hải
 
S. 644 (2016) XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Tóm tắt   PDF
TS. Hà Văn Dũng, Phùng Thị Thu Hà
 
S. 640 (2016) XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP: NHÌN TỪ KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC Tóm tắt   PDF
TS. Trần Thị Vân Anh
 
S. 642 (2016) XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Tóm tắt   PDF
KS. Đặng Đức Mai, TS. Nguyễn Cương
 
S. 644 (2016) XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP BẰNG ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 630 (2016) XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Trần Quang Phú
 
S. 638 (2016) Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp bán lẻ Tóm tắt   PDF
ThS. Đàm Thị Thanh Sơn
 
S. 646 (2016) XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Tân, TS. Đặng Thị Việt Đức
 
S. 630 (2016) XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ DỰ BÁO CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh
 
S. 648+649 (2017) XU HƯỚNG LẠM PHÁT NĂM 2017 Tóm tắt
TS. Nguyễn Đức Độ
 
S. 654 (2017) XU HƯỚNG THANH TOÁN BẰNG THẺ, TIỀN ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Ngô Tuấn Anh
 
S. 644 (2016) XU THẾ TƯƠNG TÁC KIỀU HỐI - TĂNG TRƯỞNG - PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Loan, ThS. Phạm Đức Anh
 
S. 640 (2016) YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Quang Khải
 
S. 644 (2016) YẾU TỐ NÀO “CHÂM NGÒI” CHO VIỆC TĂNG LÃI SUẤT CỦA FED? Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc Sơn
 
S. 634 (2016) YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI THU HÚT VỐN ODA VÀO THỰC HIỆN MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tấn Vũ
 
S. 654 (2017) YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHỈ SỐ P/E CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Phạm Hữu Hồng Thái, Nguyễn Thành Đến
 
S. 646 (2016) YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
TS. Phạm Quốc Việt, Cao Sơn Đặng
 
S. 638 (2016) Yếu tố quyết định giá cổ phiếu niêm yết và hàm ý chính sách Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Phạm Hữu Hồng Thái, ThS. Lê Dũng Hiệp
 
501 - 525 trong số 565 mục << < 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>