Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 661 (2017) VAI TRÒ VÀ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ THU CÚC
 
S. 652 (2017) Vai trò của kế toán quản trị trong quản lý điều hành doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Ngát
 
S. 628 (2016) VÀI DỰ BÁO VỀ TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NĂM 2016? Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Thùy Linh
 
S. 634 (2016) VÀI GÓP Ý VÀO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI Tóm tắt   PDF
ThS. Ngô Thị Thu Hà
 
S. 640 (2016) VÀI NHẬN ĐỊNH VỀ THU HÚT KIỀU HỐI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Trương Thị Hương Lan
 
S. 636 (2016) VÀI TRAO ĐỔI VỀ BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tóm tắt   PDF
TS.Trần Thị Ngọc Hân
 
S. 628 (2016) VÀI ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Trường Thọ
 
S. 632 (2016) VÀI ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê Trâm
 
S. 652 (2017) Vài khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình tự do hóa tài chính Tóm tắt   PDF
TS. Bùi Thị Thanh Tình
 
S. 659 (2017) VẤN ĐỀ ÁP DỤNG NGÂN SÁCH KIỂM SOÁT CHI CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HOA KỲ Tóm tắt   PDF
ThS. PHẠM QUANG HUY
 
S. 654 (2017) VẤN ĐỀ BẢO HỘ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Phạm Thị Thanh Thanh
 
S. 654 (2017) VẤN ĐỀ THUẾ QUAN VÀ ÁP DỤNG QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HOÁ TRONG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - ASEAN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn
 
S. 646 (2016) VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM QUA BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG Tóm tắt   PDF
TS. Hoàng Thanh Tùng
 
S. 658 (2017) VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU Tóm tắt   PDF
VÕ HOÀNG QUÂN
 
S. 661 (2017) VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ THUẬN
 
S. 656 (2017) VỀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Mạnh Thiều
 
S. 659 (2017) VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. LÊ THỊ THÚY THANH
 
S. 650 (2017) Việt Nam và tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Nhữ Thăng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
S. 646 (2016) VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hải
 
S. 644 (2016) XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Tóm tắt   PDF
TS. Hà Văn Dũng, Phùng Thị Thu Hà
 
S. 640 (2016) XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP: NHÌN TỪ KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC Tóm tắt   PDF
TS. Trần Thị Vân Anh
 
S. 642 (2016) XÂY DỰNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 Tóm tắt   PDF
KS. Đặng Đức Mai, TS. Nguyễn Cương
 
S. 644 (2016) XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP BẰNG ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
 
S. 630 (2016) XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Trần Quang Phú
 
S. 638 (2016) Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp bán lẻ Tóm tắt   PDF
ThS. Đàm Thị Thanh Sơn
 
451 - 475 trong số 521 mục << < 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>