Chi tiết về Tác giả

PHƯƠNG THÚY, THÁI Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

  • S. 616 (2015) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    PHÂN BỔ VỐN CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ
    Tóm tắt  PDF