Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, PGS.,TS. Bùi

  • S. 656 (2017) - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
    ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
    Tóm tắt  PDF