Chi tiết về Tác giả

BÌNH MINH, NGUYỄN THỊ Công ty Cổ phần Thân thiện Việt Nam

  • S. 616 (2015) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN
    Tóm tắt  PDF