Tạp chí Tài chính, S. 656 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN THÊM VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Bùi Tuấn Minh

Tóm tắt


Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết bài toán vốn cho tái đầu tư của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, xuất nhập khẩu… trong đó có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại Việt Nam, trong những năm qua, các chính sách thuế đã có những ưu đãi, khuyến khích nhằm tạo nguồn vốn đáng kể cho ngành công nghiệp này tái đầu tư phát triển.

Toàn văn: PDF