Tạp chí Tài chính, S. 648+649 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AGRIBANK GIỮ VỮNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NÔNG THÔN

Tạp chí Tài chính

Tóm tắt


Trải qua gần 30 năm gắn bó với thị trường nông nghiệp, nông thôn, hệ thống “chân rết” vươn tới tận thôn bản của Agribank đã cho thấy, bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh của người tiên phong cũng như vai trò chủ lực của một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.