Tạp chí Tài chính, S. 646 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆP ĐỊNH VIỆT NAM - EAEU: CƠ HỘI CHO CÁC MẶT HÀNG THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM

NCS. Đỗ Thu Hằng

Tóm tắt


Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam; mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp cả hai bên trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường có tổng GDP gần 2,2 nghìn tỷ USD, 183 triệu dân và ngược lại doanh nghiệp các nước EAEU sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường hơn 90 triệu dân của Việt Nam. Bài viết sẽ phân tích và đánh giá về những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam từ Hiệp định này.

Toàn văn: PDF