Tạp chí Tài chính, S. 634 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆP ĐỊNH TPP VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Nguyễn Thị Liên Hoa, Phùng Đức Nam

Tóm tắt


Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) diễn ra giữa 12 quốc gia thành viên, đang đặt thế giới trước một sân chơi kinh tế mới với những thay đổi và điều khoản mang tính chiến lược nhằm nâng cao khả năng hợp tác kinh tế, tháo dỡ những rào cản thuế quan trước đây từng cản trở quá trình giao thương giữa các quốc gia này. Các chuyên gia kinh tế đưa ra nhiều dự báo về những tác động của TPP đến xu hướng kinh tế toàn cầu, một trong những xu hướng được coi là quan trọng nhất mà TPP này có thể ảnh hưởng chính là sự chuyển dịch luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI giữa các nước thành viên, cũng như giữa khối TPP và phần còn lại của thế giới. Bài viết này dự báo tác động của TPP lên xu hướng FDI của các quốc gia thành viên và đặc biệt là tác động đến FDI của Việt Nam.

Toàn văn: PDF