Tạp chí Tài chính, S. 630 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC THI HIỆP ĐỊNH TRỊ GIÁ WTO TẠI VIỆT NAM

Lê Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Hiệp định trị giá WTO trở thành điều kiện bắt buộc cho tất cả các nước tham gia WTO. Với tư cách là thành viên, Việt Nam phải thực thi đầy đủ các quy định trong Hiệp định trị giá WTO. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xác định trị giá hải quan tại Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác trị giá hải quan ở nước ta thời gian qua, bài viết đề xuất các nhóm giải pháp để có thể nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định trị giá WTO, đảm bảo nguồn thu hải quan của Việt Nam trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF