Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục thể chất thiết kế một giờ dạy theo định hướng phát triển năng lực người học Toàn văn
Chu Lê Trung Thành
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Hướng dẫn sinh viên soạn giảng nội dung tích hợp giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học qua chương trình Sinh học lớp 6 Toàn văn
Chu Quan Thị Dung
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt
Vũ Văn Trưởng
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Hướng dẫn dạy học tích hợp cho sinh viên thông qua học phần Lí luận và Phương pháp dạy học môn Công nghệ Toàn văn
Chu Lê Thị Trung
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Hướng dẫn học sinh một số kỹ thuật tự học với sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực Toàn văn
Chu Trần Minh Đức, Nguyễn Thành Nhân
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Hướng dẫn phương pháp ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 cấp trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hợp
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Hướng dẫn sinh viên khoa Giáo dục tiểu học tìm hiểu vấn đề phương ngữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học Toàn văn
Chu Lê Thị Thu Nga
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến các tính chất của rượu nếp cẩm Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Huyền
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 iáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường trung học cơ sở Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng trải nghiệm sáng tạo Toàn văn
Chu Đặng Thị Ngọc Dung
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Interaction and conducting the interaction procedure Toàn văn
Chu Nguyễn Thi Thanh
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm khoa Công trình Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Kim Hồng, Hoàng Thanh Thủy:
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Khai thác phần mềm Geospace trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nguyệt Nga
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng Toàn văn
Chu Phan Thị Ngà
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Khảo sát mạch dao động điện từ tắt dần Toàn văn
Chu Hoàng Thị Lan Hương
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Khảo sát nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên Toàn văn
Chu Nguyễn Tất Long, Phạm Minh Sơn
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy môn Giáo dục thể chất Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Ngọc, Phùng Thị Bích Hằng
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE) Tóm tắt
Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến, Trần Thúy Lan
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) theo định hướng tiếp cận năng lực Toàn văn
Chu Phan Thị Thu Hà
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Kiểm tra đánh giá trong nhóm học tập của học sinh Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Giang
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hợp
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Lê Minh Cường
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Lỗi Tiếng Anh của sinh viên không chuyên nguyên nhân và giải pháp Toàn văn
Chu Bùi Thị Lan, Bùi Thị Hoàng Huệ
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 LỊCH SỬ CỦA SÁCH ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ CÂY PAPYRUS - AI CẬP Tóm tắt
Ngô Thị Thu Huyền
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO KỸ THUẬT ĐẬP BÓNG CHO SINH VIÊN NAM HỌC MÔN BÓNG CHUYỀN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Đặng Trường Trung Tín
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nhảy cao cho sinh viên lớp Giáo dục thể chất 14A, Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Đặng Trường Trung Tín
 
201 - 225 trong số 793 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810