Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Các yếu tố tạo thành uy tín người giảng viên Trường Đại học Tây Bắc Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Lanh
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Công nghệ chế tạo màng bằng kỹ thuật phún xạ catôt Magnetron Toàn văn
Chu Nguyễn Sỹ Hải
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Cải biến chất lượng văn nghị luận của sinh viên: Một nghiên cứu trường hợp Toàn văn
Chu Vũ Thị Huyền Trang
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Cải thiện chất lượng hệ thống di động 4G/LTE với công nghệ MIMO hỗ trợ giáo dục trực tuyến Toàn văn
Chu Lê Thị Vui, Trịnh Thị Lý
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Cải thiện khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào Toàn văn
Chu Lương Thị Hải Hà
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ở Học viện An ninh nhân dân Toàn văn
Chu Đặng Văn Duy
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Chế tạo và sử dụng thí nghiệm từ phế liệu trong dạy học vật lí ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh Toàn văn
Chu Nguyễn Lâm Sung, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí của vật liệu tổ hợp g-C3N4/ZnWO4 Toàn văn
Chu Phùng Thị Hồng Vân, Phạm Thị Trang
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo động lực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nhà trường quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam Toàn văn
Chu Trần Đức
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Lê Hồng Sơn
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Cơ sở lý luận của việc tổ chức dạy học theo chủ đề ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hằng
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Cơ sở lý luận về quản lý chương trình đào tạo ở Học viện Phật giáo Toàn văn
Chu Thái Cao Đa
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Út Sáu
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Minh Tuấn
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 DẠY HỌC NGOẠI KHÓA MÔN VẬT LÍ Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Vũ Đình Nhiên, Trần Thanh Phong
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ GÓC NHÌN LÍ THUYẾT GIAO DỊCH - HỒI ỨNG Tóm tắt
Trần Quốc Khả
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 DẠY HỌC VỀ NỘI DUNG “GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG” CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN CHO DỰ ÁN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Nguyễn Thị Xá
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Dạy học bài “Cân bằng của một vật có trục quay cố định. momen lực” (Vật lí 10) nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Toàn văn
Chu Nguyễn Văn Trận
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Dạy học kiến tạo nhìn theo góc độ của lý thuyết hoạt động và lý thuyết tình huống Toàn văn
Chu Ngô Tất Hoạt; Lê Thị Huệ
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Dạy học môn Giáo dục công dân bậc trung học cơ sở tiếp cận dưới thuyết hành vi nhằm phát triển năng lực người học Toàn văn
Chu Đoàn Thị Thoa
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Dạy học phân hóa trong tổ chức ôn tập về bất đẳng thức (lớp 10) để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh kém Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Tài Hoa
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Dạy học theo chủ đề nội dung chuyển động thẳng biến đổi đều Vật lí lớp 10 trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Dạy học theo nhóm và tổ chức đánh giá kết quả làm việc theo nhóm trong hoạt động dạy học môn Địa lý ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Trần Thị Nga
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực và thuyết đa trí tuệ Toàn văn
Chu Lê Công Triêm; Trần Đoàn Trang
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh với sự hỗ trợ của phiếu học tập Toàn văn
Chu Đặng Ngọc Quang
 
101 - 125 trong số 793 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810