Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng tập luyện ngoại khóa môn Taekwondo đến sự phát triển các tố chất thể lực của nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Chu Phạm Phi Hùng, Lương Hồ VũTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810