Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2006) Chỉnh trang và nâng cao văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hồ Xuân Hùng
 
T. 5, S. 67 (2015) Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam? Tóm tắt   PDF
Tống Nhật Minh
 
S. 9 (2006) Chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Trung Quốc: chính sách và xu hướng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Thìn
 
T. 15 (2007) Chuyển đổi và tổ chức hoạt động công ty Nhà nước theo hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: thực trạng và thách thức Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Lịch
 
T. 1, S. 65 (2015) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Hưởng
 
S. 20 (2008) Chương trình Hỗ trợ lao động dôi dư trong ngành đường sắt ở Braxin – bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Lan Anh
 
T. 13 (2007) Cung cấp dịch vụ công ở nông thôn: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng Tóm tắt
Nguyễn Thị Hiên
 
T. 19 (2008) Cơ chế “một cửa tại chỗ” trong quản lý các khu công nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Lưu Thanh Đức Hải
 
S. 35 (2010) Cơ sở lý luận và phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phúc
 
S. 26 (2009) Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động Tóm tắt   PDF
Trịnh Đức Chiều
 
S. 28 (2009) Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động Tóm tắt   PDF
Trịnh Đức Chiều
 
T. 15 (2007) Dổi mới cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong việc lập thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bửu Quyền
 
T. 5, S. 67 (2015) Dịch vụ băng rộng di động và nghiên cứu định tính về những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng đối với dịch vụ này tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Yến
 
S. 6 (2006) Dịch vụ công và yêu cầu đổi mới Tóm tắt   PDF
Đặng Đức Đạm
 
S. 24 (2009) Dịch vụ môi giới bất động sản: kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và định hướng phát triển ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lưu Đức Khải, Hà Huy Ngọc
 
S. 25 (2009) Dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh mới: cơ hội và thách thức Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tạo
 
S. 42 (2011) Doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ môi trường vì phát triển bền vững Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Vân
 
S. 26 (2009) Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu cơ hội và thách thức Tóm tắt   PDF
Lê Thành Ý
 
T. 17 (2007) Doanh ngiệp địa phương trong hội nhập kinh tế quốc tế: Những mâu thuẫn, xung đột và biện pháp giải quyết Tóm tắt   PDF
Phan Thăng
 
S. 44 (2011) Giao tiếp kinh doanh trong môi trường đa văn hóa Tóm tắt   PDF
Phạm Hương Thảo
 
S. 9 (2006) Giá dầu tăng và những phản hồi chính sách Tóm tắt   PDF
Lee Houng
 
S. 34 (2010) Giám đốc công nghệ thông tin với văn hoá doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
Đỗ Hữu Hải
 
S. 45 (2012) Giả pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp của Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Huyền Trang
 
T. 1, S. 74 (2016) Giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các công ty xây lắp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Trang
 
S. 45 (2012) Giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ Tóm tắt   PDF
Phạm Minh Đạt
 
51 - 75 trong số 446 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP