Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 11 (2015) Đầu tư công trong y tế: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Tuấn, Bế Thu Trang
 
S. 42 (2011) Đầu tư công và giảm đói nghèo ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010: Một số giải pháp trong thời gian tới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Bình
 
T. 8, S. 69 (2015) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Trần Bửu Long
 
T. 12, S. 73 (2015) Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách Tóm tắt   PDF
Đào Phương Nam
 
S. 20 (2008) Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng duyên hải miền Trung: thực trạng và một số kiến nghị chính sách Tóm tắt   PDF
Hoàng Hồng Hiệp
 
S. 42 (2011) Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị chính sách Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sang, Trần Trọng Chính
 
S. 48 (2012) Đầu tư và quản lý nợ công từ góc nhìn nghiên cứu trong nước và chuyên gia kinh tế nước ngoài Tóm tắt   PDF
Lê Thành Ý
 
S. 24 (2009) Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn Tuyên
 
S. 43 (2011) Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Hoa
 
T. 7, S. 68 (2015) Đề xuất mô hình phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam theo ngành/lĩnh vực và vùng/lãnh thổ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Xuân Thúy
 
T. 5, S. 67 (2015) Định hướng lãnh đạo của CEO trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt   PDF
Đỗ Tiến Long
 
S. 43 (2011) Đổi mới hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: thành tựu thách thức Tóm tắt   PDF
Hồ X Thắng
 
S. 22 (2008) Đổi mới kiểm toán nhà nước về tài chính công Tóm tắt   PDF
Trần Văn Giao
 
S. 25 (2009) Đổi mới quan điểm quản lý nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Nhàn
 
S. 45 (2012) Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Phong
 
S. 29 (2009) Đổi mới quản lý nhà nước, phát huy quyền chủ động của các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu Tóm tắt   PDF
Vương Đình Dung
 
S. 8 (2006) Đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực: Kinh nghiệm của Đài Loan Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hiên
 
S. 10 (2006) Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ theo xu hướng hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
Lê Hùng
 
T. 3, S. 66 (2015) Động lực tăng năng suất lao động ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thu Hoài, Ngô Minh Tuân, Nguyễn Mạnh Hải
 
T. 13 (2007) Đóng góp của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Một số đánh giá định lượng ban đầu Tóm tắt
Hoàng Hồng Hiệp
 
S. 10 (2006) Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong trường hợp đấu giá và đấu thầu Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Thọ
 
426 - 446 trong số 446 mục << < 13 14 15 16 17 18 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP