Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hương, Trần Thị, Đại học Lao động Xã hội
Hương, Trần Thị Thu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Hương, Trần Thị Thu, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

J

János, Kornai, Nhà kinh tế Hungari

K

Khánh, Triệu Quang, Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng
Khôi, Nguyễn Minh, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài chính
Khải, Lưu Đức, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Khiên, Tăng Văn, Hội Thống kê Việt Nam
Khiên, Tăng Văn, Hội Thống kê Việt Nam
Khiên, Tăng Văn, Phó giá sư, Tiến sỹ kinh tế, Viện Khoa học Thống kê
Khiên, Tăng Văn, Viện Khoa học Thống kê
Khiên, Tăng Văn
Khương, Vũ Minh, Đại học Quốc gia Singapore
Kiển, Đoàn Văn, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Kim Thoa, Đặng Thị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

L

Lan, Lê Phương, Đại học Ngoại Thương
Lan, Đỗ Thị, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Lê, Nguyễn Phượng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Lạng, Nguyễn Văn, Bộ Khoa học và Công nghệ
Lịch, Nguyễn Văn, Viện Nghiên cứu Thương mại
Lộc, Nguyễn Viết, Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Lộc, Võ Thị Thanh, Đại học Cần Thơ
Lợi, Ngô Thắng, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
Lợi, Ngô Thắng, Đại học Kinh tế Quốc dân
Lý, Huỳnh Thị Cẩm, Đại học Cần Thơ

201 - 225 trong số 488 mục    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP