Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hội, Lê Quốc, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Hội, Lê Quốc, Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Hiệp, Hoàng Hồng
Hiệp, Hoàng Hồng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia, Đà Nẵng
Hiên, Nguyễn Thị
Hiên, Nguyễn Thị, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Hiếu, Nguyễn Trung, Đại học Hải Phòng
Hiền, Bùi Ngọc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hiền, Vũ Thị Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hoa, Nông Chính, Bộ Nội vụ
Hoa, Nguyễn Quỳnh, Đại học Kinh tế Quốc dân
Hoa, Nguyễn Thị Phương, Đại học Kinh tế Quốc dân
Hoa, Trần Thị Vân, Đại học Kinh tế Quốc dân
Hoa, Trần Thị Vân, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hoa, Đỗ Thị Phương, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia
Hoài, Đăng Thị Thu
Hoàng, Nguyễn Văn
Hoan, Pham Xuân, Bộ Tài chính
Hoan, Phạm Xuân, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Hoài, Đặng Thị Thu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Hoàng, Lê Đức, Thạc sỹ kinh tế
Hoàng, Nguyễn, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội
Hoàng, Nguyễn, Trường Đại học Thương mại
Hoàng, Phạm Thiên, Ban Chính sách và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Hoàng, Đoàn Hải, UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

151 - 175 trong số 488 mục    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP