Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hùng, Trần Văn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hùng, Trần, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội
Hùng, Trần Quang, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hùng, Trần Quang, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Hạnh, Phan Thị, Thạc sỹ kinh tế
Hạnh, Phí Văn, Học viện Chính trị
Hạnh, Phí Văn, Học viện Chính trị
Hạnh, Phí Văn, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia
Hải, Hoàng Văn, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hải, Hoàng Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hải, Lưu Thanh Đức, Đại học Cần Thơ
Hải, Ngô Minh
Hải, Ngô Minh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Hải, Nguyễn Mạnh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Hải, Nguyễn Mạnh, Ban Chính sách và dịch vụ công, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Hải, Nguyễn Thanh, Trường Đại học Thương Mại Hà Nội
Hải, Nguyễn Mạnh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Hải, Võ Thanh, Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Hải, Đỗ Hữu, Đại học Quốc gia Hà Nội
Hải Đường, Nguyễn Thị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Hằng, Vũ Lệ, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Thăng Long
Hằng, Vũ Lê, Trường Đại học Công đoàn
Hồng, Nguyễn Quang, Đại học Kinh tế Quốc dân
Hồng Minh, Trần Thị, Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Hổ, Đinh Phi, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

126 - 150 trong số 488 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP