Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

B

Bá, Lê Xuân, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Bá, Lê Xuân, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Bá, Lê Xuân, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Bình, Lê Thanh, Trường Can bộ Dân tộc, Ủy ban Dân tộc
Bình, Nguyễn Thanh, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội
Bình, Nguyễn Đăng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bình, Lê Thị An
Bình, Nguyễn Vũ, Bộ Công an
Bình, Trần Thanh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Bình, Đoàn Văn
Bằng, Hoàng Văn, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

C

Công, Lê Chí, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang
Công, Lê Chí, Trường Đại học Nha Trang
Công, Lương Chiến, Thành ủy TP Lai Châu, tỉnh Lai Chấu
Cúc, Nguyễn Sinh, Hội Thống kê Việt Nam
Cúc, Nguyễn Sinh
Cúc, Nguyễn Sinh, Tổng cục Thống kê
Cúc, Nguyễn Sinh, Tổng cục Thống kê
Cúc, Nguyễn Sinh, Hội Thống kê Việt Nam
Châu, Nguyễn Minh, Nghiên cứu sinh Đại học Rennes 1
Chính, Trần Trọng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội
Chi, Lê Thị Kim, Tập đoàn Công nghệ Tàu thủy Việt Nam
Chi, Trần Thị Kim
Chiến, Phạm Văn, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội
Chiều, Trịnh Đức, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

26 - 50 trong số 488 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP