Chi tiết về Tác giả

Minh, Tống Nhật Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà NộiTạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP