T. 7, S. 68 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy 3-19
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất các doanh nghiệp ngành chế tạo kim loại Việt Nam Tóm tắt PDF
Vương Thị Thanh Trì, Vũ Lệ Hằng, Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Thị Vân Nga 20-26
Cộng đồng kinh tế Asean-AEC, thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Phước Tấn 27-36

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thực trạng triển khai định hạng tín nhiệm của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phùng Tấn Hải Triều 48-52
Nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng của khách hàng tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Việt 53-64
Đề xuất mô hình phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam theo ngành/lĩnh vực và vùng/lãnh thổ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Thúy 65-71

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Liên kết "bốn nhà" trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam-Những hạn chế, bất cập và giải pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Quân, Bùi Tiến Phúc 37-42
Phát huy lợi thế so sánh để hình thành nhiều nông sản chủ lực làm giàu cho nông dân miền núi Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Lương Tất Thắng 43-47


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP