T. 1, S. 65 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Minh Thảo 3-11
Kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Sữu, Nguyễn Thị Bích Loan 12-22
Phát triển thị trường mua bán nợ xấu trong hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm Trung Quốc và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Mai Long 23-31
Toàn cảnh chính sách quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tác động đến Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Khôi 32-40

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản mũi nhọn vùng Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Cường, Vũ Thành Hưởng 41-49
Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Lý Phương Duyên 50-57
Quản trị tri thức trong doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc Tóm tắt PDF
Đinh Việt Hòa 58-65

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Kinh nghiệm phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam. Tóm tắt PDF
Trần Quang Hùng, Phạm Vũ Thắng, Phạm Xuân Hoan 66-74
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tóm tắt PDF
Phạm Quang Hưởng 75-84


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP