S. 47 (2012)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Xác định những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức trong việc làm và học nghề của lao động thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Dương Ngọc Thành, Phạm Đức Thuần 3-18
Hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội Tóm tắt PDF PDF
Lê Minh Đức 19-28
Một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý rủi ro trong sản xuất cá tra Tóm tắt PDF
Phạm Bảo Dương, Hà Thị Thanh Mai 29-37
Quan hệ marketing nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng 38-44

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Huyên 57-61
Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà 62-66

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Lê Chí Công 45-51
Một số vấn đề về phát triển thị trường nội địa đối với các doanh nghiệp may Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kim Thoa 52-56

THÔNG TIN

Xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố Hà Nội: kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế Tóm tắt PDF
Bùi Việt Hưng 67-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP