Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Thị trấn Trâu Quì - Gia Lâm - Hà Nội

Đầu mối

Trần Đức Viên
Tổng Biên tập
Điện thoại: 4.62617714
Email: bttapchi@hua.edu.vn

Hỗ trợ

Phạm Bảo Dương
Email: bttapchi@hua.edu.vnTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)