Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 33, S. 3 (2017) TIẾNG NÓI CHỐNG LẠI BẤT CÔNG XÃ HỘI TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN PHÊ PHÁN Tóm tắt   PDF
Huỳnh Anh Tuấn
 
T. 34, S. 6 (2018) TIỀM NĂNG CẤU TRÚC THỂ LOẠI TRANG GIỚI THIỆU THÔNG TIN BẰNG TIẾNG ANH CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm
 
T. 33, S. 1 (2017) TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG: THÁCH THỨC TRONG QUAN HỆ ASEAN - TRUNG QUỐC NHÌN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA TRUNG QUỐC VỀ QUYỀN LỰC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 33, S. 6 (2017) TRỞ LẠI HIỆN TƯỢNG ĐỒNG ÂM Tóm tắt   PDF
Hà Quang Năng
 
T. 35, S. 2 (2019) TRỞ LẠI VẤN ĐỀ THỂ DIỆN VÀ LỊCH SỰ TRONG GIAO TIẾP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang
 
T. 33, S. 5 (2017) TRỞ LỰC TỪ MỘT SỐ CHỦ THỂ TRONG HỆ THỐNG QUỐC TẾ TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH BÁ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 6 (2018) TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI HỌC VÀ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN - HELLO Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Thạch
 
T. 34, S. 5 (2018) TƯƠNG TÁC NGƯỜI HỌC - NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Thạch
 
T. 33, S. 4 (2017) V.N. VOLOSHINOV VÀ KHỞI ĐẦU CỦA NGỮ DỤNG HỌC Tóm tắt   PDF
Ngô Tự Lập
 
T. 35, S. 2 (2019) VẬN DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG THAM GIA TRỰC TIẾP TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Vũ Hải Hà
 
T. 33, S. 2 (2017) VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Hùng Tiến
 
T. 33, S. 4 (2017) VỀ DỰ BÁO “HẬU TPP”, TRUNG QUỐC HƯỞNG LỢI TỪ SỰ TỔN THẤT CỦA HOA KỲ Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 33, S. 4 (2017) VỀ DỰ BÁO “HẬU TPP”, TRUNG QUỐC HƯỞNG LỢI TỪ SỰ TỔN THẤT CỦA HOA KỲ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Anh
 
T. 34, S. 6 (2018) VỀ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC NGÀNH HẢI QUAN, NGOẠI VỤ, DU LỊCH VÀ BIÊN PHÒNG VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Việt Hùng
 
T. 33, S. 3 (2017) VỀ VẤN ĐỀ VAY MƯỢN NGÔN NGỮ: LÍ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
Phạm Hùng Việt, Lý Toàn Thắng
 
T. 34, S. 1 (2018) VỊ TRÍ KHÔNG GIÁP BIỂN: THÁCH THỨC CHO PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Tóm tắt   PDF
Dương Trường Phúc, Trương Thị Kim Chuyên
 
T. 34, S. 6 (2018) VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ SỰ THIẾU VẮNG TRƯỜNG PHÁI HÌNH THỨC NGA Tóm tắt   PDF
Đào Thu Huệ
 
T. 33, S. 5 (2017) VĂN TỰ HÁN VÀ VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG HÔN NHÂN Tóm tắt   PDF
Cầm Tú Tài, Lê Quang Sáng
 
T. 33, S. 6 (2017) WORLD ENGLISHES TỪ CÁI NHÌN TỔNG QUAN VÀ VIỆC XEM XÉT CHÚNG TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hảo, Ngô Đình Phương
 
T. 34, S. 4 (2018) XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TỰ CHỦ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lưu Ly
 
T. 33, S. 1 (2017) XÂY DỰNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO SINH NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC VỀ TÍNH GIÁ TRỊ Tóm tắt   PDF
Dương Thu Mai, Nguyễn Thị Chi, Phạm Thị Thu Hà
 
T. 34, S. 3 (2018) ĐÀO TẠO SONG NGỮ CẤP TIỂU HỌC: GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Nga
 
T. 35, S. 1 (2019) ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH “NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA HUCKLEBERRY FINN - CHƯƠNG XX” THEO MÔ HÌNH CỦA HOUSE Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Diễm Hằng
 
T. 34, S. 2 (2018) ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH BỘ PHIM “RIO” DỰA TRÊN MÔ HÌNH CỦA NEWMARK Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngân
 
T. 33, S. 1 (2017) ĐÁNH GIÁ LẠI PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Cao Thị Hải Bắc
 
151 - 175 trong số 197 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>