T. 1, S. 2 (2014)

CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Mục lục

Bài viết

Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong Nghệ sĩ hình thể của Don Delillo Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Tuệ Anh 1
Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez Tóm tắt PDF
Phan Tuấn Anh 7
Điểm mới lạ trong sử thi Atâu So Hle, Kơne Gơseng Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 17
Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại (Khảo sát qua tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà) Tóm tắt PDF
Lê Thị Thúy Hằng 26
Không gian và thời gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Don Quixote của Cervantes – từ lí thuyết văn hóa trào tiếu dân gian Tóm tắt PDF
Phan Trọng Hoàng Linh 37
Mối quan hệ giữa folklore và văn học viết qua vấn đề tiếp biến cái kỳ ảo từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đạ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Ngân 47
Quan niệm nghệ thuật của Trường thơ Loạn - nhìn từ thi phái tượng trưng Tóm tắt PDF
Võ Như Ngọc 56
Văn học kỹ nữ Trung Quốc trung đại - dòng riêng giữa nguồn chung Tóm tắt PDF
Phan Nguyễn Phước Tiên 66
Hình tượng con người bản năng trong văn xuôi Việt Nam hiện đại Tóm tắt PDF
Văn Thị Phương Trang 74
Một số vấn đề đối sánh về hai giai đoạn cất cánh kinh tế 1961 - 1979 và 1979 - 1993 của Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hiển, Phan Thị Anh Thư 83
Những kinh nghiệm của Singapore trong việc thực hiện chính sách và các biện pháp phòng chống tham nhũng Tóm tắt PDF
Trần Thị Hợi 95
Chính sách của Mỹ đối với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh Tóm tắt PDF
Trần Thị Tâm 105
Triết lý giáo dục của John Dewey trong tác phẩm “Kinh nghiệm và giáo dục” Tóm tắt PDF
Quách Hoàng Công, Hà Lê Dũng 118
Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin Tóm tắt PDF
Dư Thị Huyền 127
Chính sách “khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền 135
Xây dựng các sản phẩm truyền hình cho nhóm công chúng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ Tóm tắt PDF
Phan Quốc Hải 142
Tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảo thông cáo báo chí Tóm tắt PDF
Hoàng Lê Thúy Nga 151
Vai trò của người cao tuổi trong gia đình nông thôn ở Thừa Thiên Huế hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại làng Phước Tích - thôn Phước Phú - xã Phong Hòa - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế) Tóm tắt PDF
Lê Duy Mai Phương 160