Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 1 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích nguyên nhân, mức độ thiệt hại do thiên tai ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Nguyễn Văn Linh

Tóm tắt


     Thiên tai nói chung và lũ quét, trượt lở đất nói riêng là những hiện tượng tự nhiên đã gây nhiều thiệt hại về con người, tài sản và các hoạt động sản xuất. Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là địa bàn miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại thiên tai như lũ, lũ quét, trượt lở đất... Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra ở đây là khá lớn và nguy cơ xảy ra các loại thiên tai vẫn là một vấn đề bức thiết cần được giải quyết. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản lý có những biện pháp tích cực trong việc phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai gây ra, nâng cao nhận thức và ổn định cuộc sống cho người dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội.


Toàn văn: PDF