Chi tiết về Tác giả

Như Thơ, Ngô Thị Đại học Vinh

  • S. 4 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Đặc điểm người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tại miền núi phía Bắc
    Toàn văn  PDF
  • S. 5 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng dịch tễ học bệnh cao huyết áp độ 1 ở người cao tuổi tại Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
    Toàn văn  PDF