Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Hồ Văn Trường Đại học văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

  • S. 4 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Tỷ trọng ảnh hưởng của các yếu tố thành phần phản ánh trình độ tập luyện tới thành tích thi đấu của vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 12-15, khối các Trường năng khiếu thể dục thể thao
    Toàn văn  PDF