Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Đinh Quang Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 • S. 1 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Định hướng công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng Chương trình thể dục thể thao ngoại khóa môn Bóng rổ nâng cao thể lực cho học sinh Trường Trung học cơ sở Bích Sơn, Bắc Giang
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2018) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh triển khai chương trình Khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu TDTT quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng chương trình TDTT ngoại khóa môn Bóng đá nâng cao thể lực cho học sinh lứa tuổi 11-14 CLB Bóng đá phòng trào, trung tâm Đào tạo VĐV Bóng đá tỉnh Nam Định
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng phương pháp FMS đánh giá thực trạng động tác theo chức năng của nam vận động viên Bóng bàn trẻ tại Trung tâm đào tạo vận động viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2019) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2017) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  Hội thảo khoa học sự nghiêp TDTT dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng phát triển Thể dục thể thao quần chúng ở khu vực miền núi và nông thôn Việt Nam
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đặc điểm đối tượng tham gia hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị và nông thôn hiện nay
  Toàn văn  PDF