Chi tiết về Tác giả

Kiên, Đàm Trung Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 • S. 2 (2018) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục lần 2
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng huấn luyện sức bật của nữ vận động viên Bóng chuyền bãi biển trung tâm đào tạo vận động viên Thể dục thể thao Hải Phòng
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2017) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng công tác quản lý điểm tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Ứng dụng thiết bị Armport cheetah để xác định cự ly chạy đà tối ưu cho vận động viên nhảy xa
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Thực trạng thể chất của sinh viên nữ Trường Đại học Quốc gia Lào
  Toàn văn  PDF