Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng thiết bị kiểm tra y học SGY II xác định tuổi xương trong đánh giá tuổi sinh học của vận động viên thể thao

Bùi Bích Vân

Toàn văn: PDF