Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng bài tập thần kinh cơ nâng cao chức năng bộ máy vận động của nữ vận động viên Cầu mây lứa tuổi 15-18 Đội tuyển trẻ Quốc gia

Đinh Thị Mai Anh

Toàn văn: PDF