Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Diễn biến hình thái, chức năng cơ thể và thể lực chuyên môn của nam vận động viên Karate – do lứa tuổi 13-14 Thành phố Hà Nội sau 01 năm tập luyện

Bùi Quang Bình, Trần Trung Khánh

Toàn văn: PDF