Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng chương trình TDTT ngoại khóa môn Bóng đá nâng cao thể lực cho học sinh lứa tuổi 11-14 CLB Bóng đá phòng trào, trung tâm Đào tạo VĐV Bóng đá tỉnh Nam Định

Nguyễn Đại Dương, Đinh Quang Ngọc

Toàn văn: PDF