Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy môn Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao

Đồng Văn Triệu

Toàn văn: PDF