Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 188 (2013) Mô hình xếp hạng tín dụng cho các công ty sản xuất ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐÀO THỊ THANH BÌNH
 
S. 206 (2014) Mối quan hệ giữa công bằng trong tổ chức và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ THANH
 
S. 195 (2013) Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐỨC THẮNG, PHẠM LONG
 
S. 222 (2015) Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân Tóm tắt   PDF
HỒ QUẾ HẬU
 
S. 218 (2015) Mối quan hệ giữa chi tiêu công và đầu tư tư nhân trong nước thông qua thành lập doanh nghiệp mới ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH HÀ, NGUYỄN THANH NGHĨA
 
S. 201 (2014) Mối quan hệ giữa lạm phát và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THANH TÙNG
 
S. 210 (2014) Mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Mô hình “Vòng xoắn tiền” Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG HIỆP
 
S. 222 (2015) Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VĂN CƯỜNG
 
S. 206 (2014) Một cuộc khảo sát về FDI và tăng trưởng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ ANH ĐÀO, ĐINH THỊ THANH BÌNH
 
S. 189 (2013) Một số ý kiến đóng góp về chế độ kinh tế cho Dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN NAM
 
S. 189 (2013) Một số ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỢP TOÀN, NGUYỄN HỮU MẠNH
 
S. 221 (2015) Một số gợi ý chính sách đa dạng hóa các nguồn tài chính đối với phát triển đào tạo ở các trường đại học công lập hiện nay Tóm tắt   PDF
Trần Thường, TRẦN THỊ THANH NGA
 
S. 218 (2015) Một số vấn đề quản trị trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục và y tế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THẮNG
 
S. 220 (2015) Một số vấn đề tư duy mới về phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới Tóm tắt   PDF
LƯƠNG XUÂN QUỲ, LÊ DU PHONG, MAI NGỌC CƯỜNG, ĐỖ ĐỨC BÌNH, HOÀNG VĂN HOA
 
S. 189 (2013) Một số vấn đề về quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VIẾT LÂM
 
S. 196 (2013) Một số vấn đề về thực hiện ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011- 2020 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KẾ TUÂN
 
S. 196 (2013) Một số vấn đề xã hội nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta: Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt   PDF
MAI NGỌC CƯỜNG
 
S. 199 (2014) Một số đề xuất đối với hoạt động hoạch định chính sách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới Tóm tắt   PDF
NGÔ TUẤN ANH
 
S. 188 (2013) Một số điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ở Anh và Pháp từ 2008 đến nay và gợi mở cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐỖ ĐỨC BÌNH
 
S. 198 (2013) Mười sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2013 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KẾ TUẤN
 
S. 221 (2015) Nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao của các doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH HIỀN, NGUYỄN HOÀNG LAN
 
S. 219 (2015) Nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua năng lực marketing: Kết quả kiểm định MRA và fsQCA Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH THỌ
 
S. 210 (2014) Nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHƯỢNG LÊ, TRẦN DUY TÙNG
 
S. 206 (2014) Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam khi thực hiện các dự án EPC Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG, HỒ TIẾN DŨNG, HÀ HỒNG HẠNH
 
S. 205 (2014) Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với phát triển thị trường công nghệ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU XUYÊN, DƯƠNG CÔNG DOANH
 
101 - 125 trong số 268 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012