Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 60 (2018) Ứng dụng swash mô phỏng hiện tượng sóng phân tách khi lan truyền qua một cồn ngầm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRỊNH CHUNG, VŨ VĂN ĐỨC
 
S. 23 (2008) Ứng dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo Tóm tắt   PDF
PHẠM QUANG SƠN
 
S. 50 (2015) Ứng dụng thiết bị Drip Test để nghiên cứu xói của tường đất do mưa – trường hợp vùng Le Havre, Pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN NGHĨA
 
S. 59 (2017) Ứng dụng thuật toán quy hoạch động cho bài toán vận hành tối ưu bậc thang hồ chứa thủy điện Tóm tắt   PDF
HỒ NGỌC DUNG, HÀ VĂN KHỐI, HỒ SỸ DỰ
 
S. 31 (2010) Ứng dụng toán thống kê để đánh giá độ ổn định mốc cơ sở đo lún công trình từ kết quả đo nhiều chu kỳ Tóm tắt   PDF
TỐNG THỊ HẠNH, BÙI THỊ KIÊN TRINH
 
S. 13 (2006) Bài toán kiểm toán nước lưu vực sông và một số kết quả ứng dụng đối với lưu vực sông Ba Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THẮNG
 
S. 39 (2012) Bài toán phân bổ tài nguyên nước bằng mô hình tối ưu hóa động áp dụng tại lưu vực sông Hồng – Thái Bình Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thu Hòa, Đào Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thu Hà
 
S. 44 (2014) Bài toán tối ưu hóa lợi ích thủy điện và ứng dụng cho nhà máy thủy điện hồ Núi Cốc, Thái Nguyên Tóm tắt   PDF
ĐÀO VĂN KHIÊM
 
S. 63 (2018) Bàn về quản lý tổng hợp rơm rạ sau thu hoạch Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRUNG DŨNG, VŨ THỊ HỒNG NHUNG
 
S. 14 (2006) Bàn về quyền dùng nước và vấn đề phân bổ nguồn nước sử dụng ở nước ta Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN THẮNG
 
S. 37 (2012) Bàn về vấn đề bền vững trong quy hoạch và phát triển thủy điện ở nước ta Tóm tắt   PDF
VŨ HOÀNG HOA
 
S. 31 (2010) Báo cáo kết quả thí nghiệm thực hiện quy trình tưới tiết kiệm nước cho lúa tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VIỆT ANH, TRẦN VIẾT ÔN
 
S. 43 (2013) Bê tông đầm lăn và ứng dụng trong xây dựng đường giao thông Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUANG PHÚ, NGUYỄN VĂN BÍCH
 
S. 36 (2012) Bản sắc văn hoá truyền thống trong kiến trúc công trình thuỷ lợi Việt Nam Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG
 
S. 22 (2008) Bảo vệ mái hố móng hầm đường bộ Kim Liên Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN HÙNG
 
S. 57 (2017) Biến đổi dài hạn của sóng gió tái phân tích tại vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRINH CHUNG, ĐỖ PHƯƠNG HÀ, LÊ THU MAI
 
S. 62 (2018) Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình căng kéo cáp dự ứng lực căng sau Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ MINH GIANG
 
S. 17 (2007) Cao trình ngưỡng tràn của tràn sự cố và mực nước lũ khống chế trong hồ chứa Tóm tắt   PDF
PHẠM NGỌC QUÝ
 
S. 17 (2007) Các biện pháp thúc đẩy nông dân tham gia quản lý thủy nông, một nghiên cứu điển hình ở đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN ĐẠT
 
S. 13 (2006) Các chu kỳ dao động mực nước ngầm ở đồng bằng Nam Bộ Tóm tắt   PDF
ĐẶNG HỮU ƠN, NGUYỄN TIẾP TÂN, ĐỖ VĂN HÙNG
 
S. 28 (2010) Các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả của hệ thống giếng, hạ thấp mực nước ngầm khi thi công móng công trình trên nền cát chảy. Tóm tắt   PDF
TRẦN VĂN TOẢN
 
S. 14 (2006) Các giải pháp phòng chống lũ lụt giảm nhẹ thiên tai ở miền Trung Tóm tắt   PDF
LÊ VĂN NGHINH, HOÀNG THANH TÙNG
 
S. 51 (2015) Các giải pháp đo đạc và quan trắc chuyển vị của mố cầu Tóm tắt   PDF
LƯƠNG MINH CHÍNH
 
S. 49 (2015) Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước dưới đất trong trầm tích đệ tứ đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt   PDF
ĐỖ NGỌC THỰC, PHAN VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN ĐỨC NÚI
 
S. 48 (2015) Các phương pháp quan trắc và xác định chuyển vị trụ tháp cầu dây văng của hệ thống quan trắc công trình cầu (SHMS) Tóm tắt   PDF
LƯƠNG MINH CHÍNH
 
101 - 125 trong số 1100 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941