Chi tiết về Tác giả

THỊ HỒNG, MAI

  • S. 3 (2019) - BAI BÁO
    Nhân giống cây hoa hồng vân khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison”) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô
    Tóm tắt  PDF