Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mặt nạ nhân chống tấn công dpa lên AES trên Smart Card

NGUYỄN THANH TÙNG, TRẦN NGỌC QUÝ

Tóm tắt


    Mặt nạ là giải pháp hữu hiệu để chống tấn công phân tích năng lượng vi sai (DPA). Mặt nạ phải che được tất cả giá trị trung gian của thuật toán khi hoạt động mật mã. Việc thay thế mặt nạ đầy đủ bằng mặt nạ nhân giải quyết được vấn đề dung lượng, thời gian (nhất là với những thiết bị có tài nguyên hạn chế). Bài báo trình bày phương pháp sử dụng mặt nạ nhân chống tấn công DPA cho thuật toán AES trên Smart Card.      

Toàn văn: PDF