Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2016) Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển Tóm tắt   PDF
PGS.TS. LÊ THỊ CHÂU
 
S. 9 (2017) Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn – Hai mươi năm xây dựng và phát triển Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 5 (2016) Kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS HOÀNG THỊ VÂN ANH
 
S. 11 (2017) Kinh nghiệm tự chủ của các trường đại học và bài học rút ra cho Trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 14 (2018) Kinh tế số: Xu hướng phát triển, các cơ hội, thách thức và gợi ý chính sách đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐĂNG HƯNG, NGUYỄN THỊ HUYỀN
 
S. 14 (2018) Kinh tế thị trường và những biến động đạo đức trong giáo dục đại học Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THÚY NGA
 
S. 14 (2018) Lao động phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số định hướng chính sách Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, TRƯƠNG KHÁNH VỌNG
 
S. 9 (2017) Lối sống công nhân trong doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ KIM XUYẾN
 
S. 3 (2016) Lối sống của công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa nhìn từ tác động của mạng lưới xã hội Tóm tắt   PDF
TS. ĐẶNG ÁNH TUYẾT
 
S. 9 (2017) Lối sống của sinh viên tại Hà Nội hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 3 (2016) Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý trong nghiên cứu về sinh kế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 9 (2017) Lý thuyết xung đột trong lý giải mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ THANH THỦY
 
S. 10 (2017) Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam nguyên nhân và những hệ lụy Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 3 (2016) Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM VĂN HÀ
 
S. 6 (2016) Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may Tóm tắt   PDF
TS. LÊ THỊ KIM TUYẾT
 
S. 5 (2016) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học các môn khoa học Mac - Lê nin ở trường Đại học Tóm tắt   PDF
ThS ĐẶNG XUÂN GIÁP
 
S. 6 (2016) Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. ĐỖ ĐỨC TOÀN
 
S. 14 (2018) Một số giải pháp thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên" của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐOÀN THỊ DƯƠNG HUYỀN
 
S. 11 (2017) Một số giải pháp đào tạo cán bộ công đoàn phù hợp với thực tiễn hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ANH TUẤN
 
S. 4 (2016) Một số giải pháp đổi mới mô hình, nội dung phương thức hoạt động của công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. VŨ THỊ LOAN, ThS. NGUYỄN HOÀNG MAI
 
S. 6 (2016) Một số vấn đề lý luận về tuân thủ thuế Tóm tắt   PDF
ThS.ĐINH THỊ NGỌC MAI
 
S. 7 (2016) Một số vấn đề mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ THANH THÚY
 
S. 10 (2017) Một số vấn đề về giai cấp công nhân ở các nước đang phát triển hiện nay Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN
 
S. 11 (2017) Một số vấn đề về đạo đức kinh doanh trong quản trị nguồn nhân lực Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ HOÀI THU
 
S. 14 (2018) Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế tại các cơ sở đào tạo ở Hà Nội Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THƯ
 
76 - 100 trong số 248 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>